Aktuális tudnivalók földeladóknak, őstermelőknek

A termőföld eladási szezon a tél végéhez közeledve többnyire lezajlott, így az új gazdák használhatják többnyire az idei gazdasági évben a földet. Gyakran merül fel kérdésként, hogyan kell adójogilag kezelni azokat az eseteket, amikor a magánszemély, a mezőgazdasági őstermelő, illetve az egyéni vállalkozó termőföld értékesítéssel összefüggésben előleget kap a másik féltől, vagy termőföld vásárlása során előleget ad a másik félnek. Kérdés az is, mikor számít megszerzettnek ez a bevétel, főként olyan esetben, ha az előleg és a vételár kifizetésére, megszerzésére két egymást követő évben kerül sor.

Magánszemély az eladó

Abban az esetben, ha a termőföld adásvételére az ingatlan átruházásából származó jövedelemre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni (a termőföldet nem az őstermelői, vállalkozási tevékenysége során használja, használta a magánszemély), akkor a személyi jövedelemadóról (szja) szóló törvény 59. paragrafusában foglaltak értelmében az előleggel összefüggésben a bevételt azon a napon kell megszerzettnek tekinteni, amikor az érvényes adásvételi szerződést benyújtják a földhivatalhoz.

Őstermelő vagy egyéni vállalkozó az eladó

Ha a kizárólag üzleti célt szolgáló termőföldet mezőgazdasági őstermelő vagy egyéni vállalkozó értékesíti, és az ügylet során előleget kap a másik féltől, akkor a kapott bevételt mindaddig bevételnek nem számító tételként kell a nyilvántartásban szerepeltetni, amíg az eladó a teljes vételárat meg nem szerzi a vevőtől. Az előleg tehát abban az évben számít bevételnek, amikor a termőföld adásvétele ténylegesen megtörténik.

OLVASSA TOVÁBB cikkünket, amelyben ismertetjük a vonatkozó adószabályokat arra az esetre, ha őstermelő vagy egyéni vállalkozó a föld vásárlója, s részletezzük az ültetvény, fa kivágására, virágtermesztőkre érvényes rendelkezéseket is.

A cikk forrását itt tekintheti meg.

Kategória: Cikkek, Hírek | A közvetlen link.